FrilandsgriseGrise

Hvordan foregår produktionen?
Vi køber Antonius smågrise (kun hundyr, da de sætter mindre fedt), som vejer ca. 30 kg og sætter dem ud i en stor indhegning med skov, eng og mose, hvor de har et rigtigt griseliv (deres øgenavn er skovsvinene).

På Antonius grise foretager man ikke en standard halekupering af alle grise, men kun hvis der forekommer halebid. Hos os har grisene så meget plads, at der aldrig forekommer halebid, men det kan godt være sket inden vi får grisene. Derfor vil der nogle gange være få grise, som har fået kuperet halen, inden vi får dem, men langt de fleste har heldigvis krølle på halen.
MangeGrise
Vores grise har ikke ring i trynen. Nogen sætter ring i trynen på frilandsgrise for at undgå, at de roder hele arealet op, men det er efter vores mening et voldsomt indgreb i grisenes naturlige adfærd. Vores grise har desuden så meget plads, at de ikke når at rode hele deres indhegning op, der er stadig græs tilbage, når grisene sendes til slagtning.

De fodres efter ædelyst i starten, men dog lidt restriktivt den sidste måned. De vokser til en levendevægt på ca. 150 kg. på 14 uger, hvorefter de slagtes og dyrlægekontrolleres på et lille slagteri i Slangerup. Vi laver kun et hold grise om året, så det er kun i det tidlige efterår, at vi kan levere.
Vi havde besøg af Fødevarestyrelsen i 2005. Det var 
et ordinært og uanmeldt besøg med det formål bl.a. at checke dyrevelfærden, som blev vurderet til ”ualmindelige gode forhold for grisene”

Hvordan leveres kødet?
Du kan købe en halv eller en hel gris. Slagtevægten på en halv gris ligger på omkring 50 kg. Kødet leveres parteret (inkl. en stor portion hakket kød) og pakket i poser med sedler på, så det er nemt at finde rundt i, hvad der er hvad.