Lam0 Produktionen
Vi har 25-30 moderfår af racen Texel.  Vi sælger lam både til slagtning og avl (vi har M3 sundhedsstatus).  Dyrevelfærd ligger os meget på sinde. Om vinteren holder fårene til i en dybstrøelsesstald i laden med fri adgang til græsarealer. Der fodres med ensilage, korn og sojaskrå. I starten af april fødes lammene, som lever af modermælk og græs til de er 4 måneder gamle, hvor de bliver fravænnet. Efter fravænningen tilbydes  lammene kraftfoder og rigelige græsarealer. Lammene slagtes, når de er 6-7 måneder gamle. Slagtningen sker på et lille slagteri i Slangerup, hvor kødet også dyrlægekontrolleres og parteres.
Lam_2
Kødkvaliteten
Der er tale om lammekød af racen Texel, som er 
en rigtig kødrace, i modsætning til mange andre fåreracer, som primært holdes for uldens skyld eller til naturpleje. Texel er berømt over det meste af verden for sin ekstremt gode slagtekvalitet. Ryg og køller er særdeles muskuløse, og fedtansætningen er lav på hele slagtekroppen. Kødet er magert, mørt, svinder meget lidt under tilberedningen og er meget lækkert, hvad enten det er de dyrere stykker som ryg og køller, eller det er stykker som bov, bryst, slag og hals.

Levering
Du kan købe et halvt eller et helt lam. Vægten på et helt lam kan variere meget (fra 15 til 30 kg.) men ligger typisk på 20-25 kg. Kødet leveres parteret. Som udgangspunkt leveres ryggen hel - hvis du gerne vil have koteletter af ryggen, skal du give besked om dette ved bestillingen