Kødspisning og kødproduktion er en af de største udledere af drivhusgasser i verden. Faktisk udleder verdens kødproduktion lige så mange klimagasser som alle kulkraftværker i verden. Derfor er det vigtigt, at vi mennesker lærer at reducere vores kødforbrug. De drivhusgasser der kommer fra kødproduktion er ikke bare CO2, men også methan og lattergas. Når man taler om alle drivhusgasserne omregnes de i CO2-ækvivalenter, eller CO2eq.
Vi arbejder i vores professionelle arbejde med klimaudfordringen, og laver bl.a. analyser af forskellige varers drivhuseffekt. Det kaldes for CarbonFootprint, eller CO2-fodaftryk.

Normalt udleder grisekød 10-20 kg CO2eq/kg og lammekød 20-40 kg CO2eq/kg. Det svarer til at køre mellem 60 og 240 km i en bil, så det er ikke i småtingsafdelingen.

Vi arbejder hårdt på at nedbringe vores kød's carbonfootprint.
Vi dyrker vores jord på en meget ekstensiv måde, hvor vi opbygger jordens organiske indhold, og på den måde hiver CO2 ud af atmosfæren. Vi har også hævet vandstanden på nogle områder af vores ejendom, så vi har genskabt nogle vådområder og på den måde hindret, at det organiske stof i jorden bliver til CO2.

Disse tiltag gør, at vi "fanger" ca. 45 tons CO2/år, og da vores kødproduktion - når vi tager det hele med, også det importerede foder - udleder ca 32 tons, har vi 13 tons CO2eq i overskud.

Vores heste udleder 3,5 tons CO2/år, så vi har ca. 10 tons CO2eq tiloveres til vores private forbrug om året. Så vi kan prale med, at vi har måske verdens eneste CO2-neutrale kødproduktion. Men det er stadig vigtigt at du holder igen med dit kødforbrug.